Generell informasjon

Postadresse
Landbruk Nord
Postboks 113
9059
Storsteinnes

E-post
Tlf 77 72 25 40
Faks 77 72 65 10

Vedtekter

Vedtekter for Landbruk Nord finner du ved å klikke Her

Felleskjøpet

YARA

Kalender

Grovfôr er dyrere enn du tror...

Av: | 21. April, 2008
Print
NILF (Norsk institutt for landbrukøkonomisk forskning) har gjort en undersøkelse for å anslå hva grovfôret koster når samtlige kostnader er tatt med - og hva det koster å produsere en liter melk når bondens timelønn er satt til tarifflønn. Resultatene viser at grovfôr er dyrere enn du tror, og at fortjeneste ved salg av melk i alle fall ikke går i lomma på bonden.

NILF har gjennomført en spesialundersøking for å anslå hva grovfôret på norske melkeproduksjonsbruk koster når samtlige kostnader tas med. Resultatet viser kr 3,67 i brutto kostnad per fôrenhet og kr 2,40 etter at tilskudd er trukket fra. Kraftfôrprisen var kr 2,50.

Netto sjølkost per liter melk, etter at tilskudd og verdi av slakt og livdyr er trukket fra, blir da kr 5,09. Dette er kr 1,63 mer enn prisen bonden fikk for melka og differansen skyldes primært forskjellen mellom jordbrukets tarifflønn og oppnådd timefortjeneste i jordbruket.

Du kan laste ned hele notatet på NILF sine hjemmesider.

Kilde: www.nilf.noTilbake