Innmeldingsskjema

Innmeldingsskjema – Landbruk Nord

Ditt navn (obligatorisk)

Adresse (obligatorisk)

Organisasjonsnummer (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Kommune (obligatorisk)

Gårdsnummer (obligatorisk)

Bruksnummer (obligatorisk)

Ønsket tjeneste: (sett kryss)

Gjødselplan

Antall daa

Potetrådgivning
Grønnsaksrådgivning
Bærrådgivning
Ved grovfôrråd i tillegg til rådgivning på potet, grønnsak eller bær fakturerer vi kun 50% på grovfôrpakken
Kun lønnstjenester

Kommentarer

Serviceavgift: kr. 800,- pr. år.