Gjødslingsplan

Gjødslingsplan

Alle bønder som søker produksjonstilskudd, må ha gjødslingsplan. De fleste har krav om årlig gjødslingsplan. For bønder som driver en enkel driftsform, liten variasjon i arealbruken eller ekstensiv driftsform, slik at gjødslingsbehovet varierer svært lite for de enkelte skiftene fra år til år, kan gjødslingsplanen vare i inntil 5 år når dette godkjennes av kommunen.

Forskrift om gjødslingsplanlegging finner du her: forskrift

Ta kontakt med Nora tlf. 48 09 04 33, John tlf. 95 01 07 07  eller Kristina tlf. 92 65 94 72 for rådgiving/informasjon og utarbeidelse av gjødslingsplan.