Bli medlem

Innmelding i Landbruk Nord

Landbruk Nord SA er en uavhengig tjenesteleverandør innenfor landbruket.

Vi tilbyr et bredt og samordnet tjeneste- og veiledningstilbud til landbruket, og påtar oss oppgaver innen rekruttering av arbeidskraft.

♦ Landbruk Nord organiserer og formidler alle former for avløsning tilpasset den enkelte bondes behov. Vi har arbeidsgiveransvar for avløseren og utfører alt lønns- og personalarbeid, og avløseren er automatisk forsikret. Landbruk Nord skaffer doku­mentasjon av avløserutgiftene i forbindelse med søknad om avløsertilskudd. Landbruk Nord er kontaktledd mellom bonde og avløser.

♦ Rådgivningsavdelingen hjelper deg med råd og veiledning på flere sentrale områder, uavhengig av produksjon og driftsopplegg. Vi assisterer også den enkelte gårdbruker med sentrale oppgaver – slik som jordprøvetaking, gjødselplanlegging, taksering og verdivurdering av landbrukseiendommer, samt utarbeidelse av driftsplan, etc. Landbruk Nord skal være en bidragsyter for bonden både når det gjelder bondens egen kompetanseutvikling og å kunne bidra til kunnskapsformidling til gårdbrukerne.

♦ Planavdelingen består av erfarne fagfolk. Vårt siktemål er sammen med gårdbrukeren å finne fram til framtidsrettede og robuste løsninger som passer den enkelte virksomhet. Vi lager alt fra utviklingsplaner for hele gården til detaljerte byggetegninger og byggeledelse. Byggesøknader, hjelp til kontraktsinngåelse og byggeledelse er andre tilbud utbyggere har hatt stor glede av. Vi har sentral godkjenning etter plan- og bygningsloven.

Trykk her for å bli medlem i Landbruk Nord:

http://www.landbruknord.no/forside/innmeldingsskjema/