Bli medlem

Innmelding i Landbruk Nord

Landbruk Nord SA er en uavhengig tjenesteleverandør innenfor landbruket.

Vi tilbyr et bredt og samordnet tjeneste- og veiledningstilbud til landbruket, og påtar oss oppgaver innen rekruttering av arbeidskraft.

♦ Landbruk Nord organiserer og formidler alle former for avløsning tilpasset den enkelte bondes behov. Vi har arbeidsgiveransvar for avløseren og utfører alt lønns- og personalarbeid, og avløseren er automatisk forsikret. Landbruk Nord skaffer doku­mentasjon av avløserutgiftene i forbindelse med søknad om avløsertilskudd. Landbruk Nord er kontaktledd mellom bonde og avløser.

♦ Rådgivningsavdelingen hjelper deg med råd og veiledning på flere sentrale områder, uavhengig av produksjon og driftsopplegg. Vi assisterer også den enkelte gårdbruker med sentrale oppgaver – slik som jordprøvetaking, gjødselplanlegging, etc. Landbruk Nord skal være en bidragsyter for bonden både når det gjelder bondens egen kompetanseutvikling og å kunne bidra til kunnskapsformidling til gårdbrukerne.

Priser for 2018:

Årlig serviceavgift kr 800,-
Rådgivingspakke S (under 150 daa) kr 1 650,-
Rådgivingspakke M (151-300 daa) kr 2 750,-
Rådgivingspakke L (301-700 daa) kr 3 750,-
Rådgivingspakke XL (over 700 daa) kr 4 750,-

Inkludert i pakkene er gjødselplan og rådgiving inntil 2 timer.

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål! Ring: 77 72 25 40.

Trykk her for å bli medlem i Landbruk Nord:

http://www.landbruknord.no/forside/innmeldingsskjema/