Klauvskjæring

Klauvskjæring

Klauvhelsen er viktig og klauvene til kua bør skjæres regelmessig. God klauvhelse gir økt melk- og kjøttproduksjon på storfe.
Vi tilbyr klauvskjæring på storfe i store deler av Troms fylke. Klauvskjæreren har en moderne hydraulisk klauvboks som er tilpasset dyrenes velferd.
Klauvsesongen starter i mars/april og varer fram til oktober/november.


Ta kontakt med oss for bestilling eller mer informasjon:

Martin Brox, tlf: 480 30 210.

Kontoret: 77722540