Kontakt oss

 

 Ansatte
 unni Unni Furumo, Daglig leder
Kontorsted: Storsteinnes
Tlf: 414 70 432
e-post: unni.furumo@landbruknord.no
 Avløsing/rekruttering og beredskapsavdeling
 kirsti Kirsti Skog, Avd.leder avløser/rekrutteringsavdelingen
Kontorsted: Storsteinnes
Tlf: 926 57 084
e-post: kirsti.skog@landbruknord.no
 nlrast Anne-Kariin Staff, Avløserordning/rekruttering/beredskap
Kontorsted: Storsteinnes
Tlf: 466 28 715
e-post: anne-kariin.staff@landbruknord.no
 Kristina Kristina Berg Vollen, Assistent – avløserordn./rekr./beredskap
Kontorsted: Storsteinnes
Tlf: 926 59 472
e-post: kristina.berg.vollen@landbruknord.no
Rådgiveravdeling innen jord- og plantekultur:
 john John Grønås, Rådgiver jord- og plantekultur
Kontorsted: Storsteinnes
Tlf: 950 10 707
e-post: john.gronas@landbruknord.no
 Arnulf Hole Arnulf Hole, Rådgiver jord- og plantekultur
Kontorsted: Storsteinnes
Tlf: 453 95 740
e-post: arnulf.hole@landbruknord.no
Ellen Reiersen, Rådgiver jord- og plantekultur
Kontorsted: Storslett
Tlf: 454 86 630
e-post: ellen.reiersen@landbruknord.no
 ingvill3 Ingvill Iren Rognmo, Rådgiver jord- og plantekultur
Kontorsted: Storsteinnes
Tlf: 915 29 062
e-post: ingvill.iren.rognmo@landbruknord.no
Jan Svendsen,  Rådgiver jord- og plantekultur
Kontorsted: Tana
Tlf: 414 06 688
e-post: jan.svendsen@nlr.no
Solfrid og Lyngshesten Bones Safira Solfrid Ramberg,  Assistent jord- og plantekultur/Klauvskjærer
Kontorsted: Storsteinnes
Tlf: 480 30 210
e-post: solfrid.ramberg@landbruknord.no
 img_71811.jpg Kristina Poskeviciene, Assistent jord- og plantekultur (sesong)
Kontorsted: Storsteinnes
 Byggetekniskplanavdeling 
 svein Svein Johnsen, Avdelingsleder/sivilingeniør
Kontorsted: Tromsø
Tlf: 466 37 026
e-post: svein.johnsen@landbruknord.no
 roger Roger Østvik, Ingeniør BA
Kontorsted: Tromsø
Tlf: 466 37 025
e-post: roger.ostvik@landbruknord.no
 Hallgeir Hallgeir Gravelsæter, Bygningsplanlegger
Kontorsted: Senja
Tlf: 971 72 623
e-post: hallgeir.gravelsaeter@landbruknord.no
 Profilbilde, Ketil Edvardsen  Ketil Edvardsen, Bygningsplanlegger
Kontorsted: Bøstad i Lofoten
Tlf: 466 37 027
e-post: k.e@landbruknord.no
 Regnskap
 hilde angell Hilde Angell, Regnskapsfører
Kontorsted: Storsteinnes
Tlf: 959 67 585
e-post: hilde.angell@landbruknord.no
 Klauvskjærer
 Solfrid og Lyngshesten Bones Safira Solfrid Ramberg, Klauvskjærer/assistent jord- og plantekultur
Tlf: 480 30 210
e-post: solfrid.ramberg@landbruknord.no
 Styret 
 Widar Skogan Widar Skogan, Styrets leder
Adresse: 9055 MESTERVIK
Tlf: 41 68 37 18
e-post: widskoga@online.no
 terje_johansen Terje Johansen, Styremedlem
Adresse: Bjørkebakkveien 362, 9311 BRØSTADBOTN
Tlf: 901 70 013
e-post: terje@astema.no
  Jørgen Moe, Styremedlem
Adresse: Paddeby, 9802 VESTRE JAKOBSELV
Tlf:
e-post: jmoe_75@hotmail.com
Jill Karina Botngaard, Styremedlem
Adresse: 9064 SVENSBY
Tlf:
e-post: k-h.h@online.no
anne_britt_hanstad Anne Britt Hanstad, Styremedlem
Adresse: Sørdalen, 9360 BARDU
Tlf: 479 03 665
e-post: bit-hans@online.no
Ole-Anton Teigen, 1. varamedlem
Adresse: Solheim fritidsgård, Ullsfjordveien 1147, 9064 SVENSBY
Tlf: 995 43 097
e-post: teigen.ole@gmail.com