Landbruksmesseavisa 2017

Årets messeavis er nå på tur ut i 18 000 postkasser i Nordland, Troms og Finnmark.

Velkommen til Landbruksmessa 24 og 25. juni 2017.

Hvis du vil lese en elektronisk versjon av messeavisa finner du den her: Landbruksmessa 2017

I vår hovedmeny for Landbruksmessa finner du også program, kart og annen informasjon.