Landbruksmesseavisa 2017

Årets messeavis gikk ut til ca 18 000 postkasser i Nordland, Troms og Finnmark.

Hvis du vil lese en elektronisk versjon av messeavisa finner du den her: Landbruksmessa 2017