Bygningsrådgivning

Om bygningsrådgivning

Bygningsrådgivningen i Landbruk Nord er uavhengig og profesjonell med sentral godkjenning innen relevante områder. Vi leder planleggingsarbeidet, prosjekterer bygninger og yter bistand med grunnlag i byggherrens behov og ønsker  Uavhengig av leverandørinteresser kan vi konkurranseutsette alle leveranser til ditt bygg og sikre uhildet oppfølging av byggearbeidene.

Bygningsrådgivningen er tilknyttet Norsk Landbruksrådgivning (NLR). Våre rådgivere jobber og utvikler kunnskap i nettverk med de andre rådgiverne i NLR. Vi bruker også nettverket vårt i de andre nordiske landene. Vi samarbeider med rådgivere i TINE og Nortura om du ønsker det. I byggefasen kan vi lede og samarbeide med aktørene utfra den gjennomføringsmodellen du som byggherre ønsker.

Vi utfører oppdrag over hele Nord-Norge og våre medarbeidere har relevant utdanning og lang erfaring innen arbeidsfeltet.
Kontorsted Tlf E-post
Svein Johnsen Avdelingsleder/planlegger Tromsø 466 37 026 Epost
Ketil Edvardsen Planlegger Leknes 466 37 027 Epost
Hallgeir Gravelsæter Planlegger Tranøy  971 72 623 Epost
Roger Østvik Bygningsingeniør/byggeleder Tromsø  466 37 025 Epost