Oversikt utstillere 2019

Navn på utstiller Standnr. Hjemmeside
3B Service AS https://3bservice.no
A-K Maskiner AS Avd. Bardu http://www.a-k.no/forside
Akershus Traktor AS http://www.akershustraktor.no
AS Tema
Balsfjord AP https://balsfjord.arbeiderpartiet.no/
Balsfjord hestesport https://www.bhest.no
Balsfjord Høyre https://hoyre.no/troms-og-finnmark/balsfjord/
Bo Kastell demoprodukter http://www.bokamarknad.se
Bondens marked Troms https://bondensmarked.no
Byggsikkerhet AS http://www.byggsikkerhet.as
Dekkmann AS https://www.dekkmann.no
Delaval https://www.delaval.com/no
Eidemotor og utleie AS https://eidemotor.no
Ess Kay Import og Tekstil
Europro AS http://europro.no
Felleskjøpet Agri SA https://www.felleskjopet.no
Flor AS https://www.florworks.no
HaRu Systemer AS https://www.harusystemer.no
Høgmo Fjøs https://hogmofjos.no
Kjells blomstertelt
Knarrhult/IDG Tools http://www.melkemaskinservice.no
Mosjøen Videregående skole, Studiested Marka http://mosjoen.vgs.no
Neuero Scaninavia Neagri AB https://neuero.se
Norlog AS http://www.logosol.no
Norsk fjell og bygdemat Haraldsen AS
Norsk Landbruksrådgivning Nord Norge https://nordnorge.nlr.no/
Orkel Direkte AS https://www.orkel.no
Polarservice http://www.polarservice.no
Rørosbua as
Senja videregående skole Naturbruk http://www.senja.vgs.no
Sparebank 1 Nord-Norge https://www.sparebank1.no/nb/nord-norge/privat.html
TINE Meierier Storsteinnes https://www.tine.no/
Traasdahl AS http://www.traasdahl-as.no
Traktorpikene AS https://www.traktorpikene.no
Troms Bondelag og Troms Bygdekvinnelag https://www.bondelaget.no/troms/

https://bygdekvinnelaget.no/fylkeslag/troms-bygdekvinnelag

Troms Bonde- og Småbrukarlag http://smabrukarlaget.no/troms
Viltkrota AS
Wood Mizer Nordic AS http://www.woodmizer.no