Landbruk Nord

Nyheter

 

Utbetaling av avløsertilskuddet i juni!

Avløsertilskuddet blir utbetalt 1.juni i år og kommer direkte til deg. Tidligere har mange valgt å la utbetalingen gå direkte  til Landbruk Nord. Dette har vært med å styrke vår likviditet og økonomi. På...

Informasjon om beredskapsavløsing ved sykdom

Landbruk Nord administrerer beredskapsordningen (tidligere landbruksvikarordningen). ALLE foretak som er registrert i Enhetsregisteret og som driver vanlig jordbruksproduksjon og har minst ½ G i næringsinntekt har rett til å bruke beredskapsavløseren i en akutt...

Bevare meg vel i byggetida

Våren er byggetid for mange. På byggeplasser som kan fortone seg kaotiske, skal mye gjøres av mange på kort tid.  Vær derfor godt forberedt slik at din utbygging ikke går på helsa løs for noen av aktørene. Bonden=byggherren skal sørge...

Har du beredskapsplan på din gård?

Har du beredskapsplan på din gård? Hensikten med en beredskapsplan er at man skal kunne handle korrekt dersom en uønsket situasjon skulle oppstå. Det kan være ved f. eks brann, ulykke eller sykdom. Det...

Landbrukskafè på Storslett

Det blir landbrukskafè på Storslett torsdag 28. april kl 11.00- ca 13.30 i kommunestyresalen. Alle tema er ikke helt klare enda, men foreløpig står dette på programmet:  SMIL og Dreneringstilskudd, Nordreisa Kommune, Kristian Berg Om innblanding...