Landbruk Nord

Nyheter

 

Felleskjøpet arrangerer fagmøter om konservering av grovfôr

Felleskjøpet inviterer til fagmøte med Jan Håvard Kingsrød, produktsjef konservering i Felleskjøpet. Sted: Bardufosstun, Bardufoss, tirsdag 14. mars, kl. 10:30 Sted: På Taket Kafé, Sørkjosen, tirsdag 14. mars, kl. 19:30 Program/tema: Grovfôrproduksjonen er grunnlaget...

Statistisk landbruksårbok

Utsynet – ei lita statistisk landbruksårbok Ved inngangen til 2017 er de lange linjene som før: Større og færre bruk. Produksjonsvolumet holder seg samlet sett stabilt. Økonomien til den enkelte gårdbruker er forbedret.

Grovfôr 2020

Grovfôr 2020, et formidlingsprosjekt. I Norge dyrker vi gras på 2/3 deler av jordbruksarealet, men hverken avlinger eller kvalitet er forbedret de siste 20-30 årene. Samtidig har kostnadene ved å produsere grovfôr økt betydelig,...

Norsk-kurs

Trenger du norsk-kurs? Har du ansatte som trenger norsk-kurs? Landbruk Nord skal arrangere norsk-kurs for våre ansatte og vi har ledige plasser.

Foredrag om ull og sau i landene i Vesterled

NORTH ATLANTIC NATIVE SHEEP AND WOOL Kulturformidler og Kunsthandverker KARIN FLATØY SVARSTAD Holder foredrag om hennes arbeid med ull og om sau i landene i Vesterled: Shetland, Orknøyene, Færøyene, Island, Grønland, Isle of Man...