Landbruk Nord

Nyheter

 

Nye resultater fra prognosehøstinger

Prognosehøstingene som blei tatt 16. juli viser store variasjoner i forenhet pr kilo tørrstoff og PBV i forhold til høstetidspunkt. Tørrstoffavlingene har som ventet blitt noe høyere enn tidligere.

Nye resultater fra prognosehøstinger

Prognosehøstinger Det ble foretatt nye prognosehøstinger i forrige uke, onsdag 8. juli på Storslett, og i Malangen, Storjorda i Målselv og Markenes torsdag den 9. juli. Resultatene er satt opp i tabellen under: Sted Ts % Kg...

Avløser i Lyngen

Landbruk Nord trenger en avløser til ett ku-bruk i Lyngen – fra ca 30. juli 2015. 100% stilling i 1-3 måneder.