Landbruk Nord

Nyheter

 

Nordnorsk Økomatpris

I år deles prisen ut av fylkesmann i Troms Bård Magne Pedersen under Det Nordnorske Måltid på SMAK Nordnorsk Matfestival i Tromsø fredag 22. september.

Regnskapskurs

Troms bonde- og småbrukarlag inviterer til regnskapskurs i Harstad og i Balsfjord. Kursdatoer: Harstad: 30.9-1.10.2017 Balsfjord: 2 og 3.10.2017

Markdag på Storsteinnes

MARKDAG STORSTEINNES Det blir markdag på Storsteinnes mandag 11. september kl 11.00-ca 13.00. Vi har i sommer anlagt forsøksfeltet «Effekt av forskjellige typer overgjødsling» hos Krister Myhre.

Pløyekurs

Det blir pløyekurs/pløyedag TIRSDAG 12.SEPTEMBER hos Sverre Hågbo, Moen i Målselv.

Avløser i Tjeldsund

Landbruk Nord søker etter avløser i inntil 100% stilling fra ca. 15. september. Arbeidssted er på ett til to gårdsbruk i nærheten av Tjeldsund, Nordland.

Funksjonstesting av åkersprøyte

Det er nå mulighet til å bestille åkersprøyte-testing hos Landbruk Nord. Hvis du trenger en test på din åkersprøyte kan det gjennomføres i tiden 18-22. september 2017.

Deltidsavløser i Kåfjord

Landbruk Nord søker etter deltidsavløser til et gårdsbruk med kyr i Birtavarre, Kåfjord. Arbeidet består i hovedsak av stell av fjøs, og noe diverse ute- og gårdsarbeid.