Landbruk Nord

Nyheter

 

Rapport vedr. jordbærsorter

Utprøving av jordbærsorter i Troms og Finnmark kan føre til større interesse for jordbærdyrking i de 2 nordligste fylkene. Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland, NLR-Finnmark og Landbruk Nord har gått sammen om et prosjekt hvor både...

2015 er FNs internasjonale år for matjord.

Ifølge FN går matjord på størrelse med 30 fotballbaner tapt hvert eneste minutt. Dette utgjør 100 millioner dekar per år globalt. For å markere betydningen av matjord i en verden der befolkningen øker raskt,...

Timelistekafè mandag 5. januar 2015

Til alle våre avløsere: Husk timelistekafeen på mandag (5.01) fra klokka 12:00! Vi har kaffe og kake klar! Husk at du kan komme selv om du ikke har timeliste denne måneden!

Snø- og telemålinger 2014/2015

Tidligere målinger har vist at det har stor sammenheng mellom snø, tele og isforhold på enga kontra overvintringsskader. Spesielt avtiningsforholdene om våren har stor betydning for hvor overvintringsskader oppstår og omfanget av disse. Snø-...

Nye forskrifter vedtatt

Landbruks- og matdepartementet fastsatte fredag 19.12 ny forskrift om tilskudd til avløysing ved sjukdom og fødsel mv og ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket.

Åpningstider på hovedkontoret i jula:

Mandag 22 og tirsdag 23.12 – vanlig åpningstid: 08:00 – 15:30. Julaften er kontoret stengt. Mandag 29. og tirsdag 30.12 – åpent 10:00 – 14:00. Nyttårsaften er kontoret stengt. Fra fredag 2.1.2015 er vi...

Viktig å verne om hele avløserordningen

Vern om de kollektive avløserordningene må prioriteres. Det viktigste nå blir å verne om de gode kollektive avløserordningene, framfor å gi særregler til samdrifter, mener Harald Lie, styreleder i Norske Landbrukstenester (NLT).