Landbruk Nord

Nyheter

 

Viktig å verne om hele avløserordningen

Vern om de kollektive avløserordningene må prioriteres. Det viktigste nå blir å verne om de gode kollektive avløserordningene, framfor å gi særregler til samdrifter, mener Harald Lie, styreleder i Norske Landbrukstenester (NLT).

POTET 2015

Norsk Landbruksrådgiving inviterer potetprodusenter og hele potetbransjen til Potet 2015 på Scandic Hotel, Hamar, 20. – 21. januar 2015. 

Den norske geita er friskmeldt!

Norge har i dag én av verdens friskeste geitepopulasjoner. Fôrrettledning, sanering av geitesykdommen CAE og bevisst avlsarbeid har bidratt til at kvaliteten på den norske geitemelka de siste 10-15 årene er blitt dramatisk bedre.

Kan du tenke deg å jobbe som avløser?

Landbruk Nord vil veldig gjerne komme i kontakt med personer som kan tenke seg å jobbe som avløser(e) – i Balsfjord-området. Helge-avløsing og/eller lengre perioder med avløsing, både ku- og geit-fjøs.

Ferie/fritids-tilskuddet for 2014

Husk å dokumentere nok på ferie/fritids-tilskuddet ditt for 2014! Vi har sendt ut kontoutdrag til de av dere medlemmer som ikke har dokumentert alle utgifter dere kan dokumentere på ferie/fritidstilskuddet for 2014.