Landbruk Nord

Nyheter

 

Jegerprøvekurs

Norges jegerforbund arrangerer jegerprøvekurs i samarbeid med SNS Balsfjord  I tiden 2. – 18. juni 2014 arrangeres jegerprøvekurs i Tromsø.

Våronnavisa 2014.

De fleste gårdbrukere i Nordland, Troms og Finnmark skal ha fått tilsendt årets Våronnavis i posten. Vil du lese den elektronisk?