Landbruk Nord

Nyheter

 

Økonomisk, agronomisk – økologisk

  ’Økonomisk, agronomisk – økologisk’ er navnet på den nye handlingsplanen innen økologisk landbruk. Målet med planen er økt tempo og sterkere satsing på økologisk landbruk for å få mer økologiske varer på markedet...

Flerspråklig instruks – prosjektstart.

Landbruk Nord starter på torsdag, 22. januar 09, et prosjekt som har mål å lage en flerspråklig instruks til å ha i driftsbygningene til våre medlemmer. Instruksen skal omhandle bruk av melkeutstyr, hygiene og...

Motivasjonsseminar – Levende Læring

Torsdag 29. januar blir det satt fokus på temaet : Gården som arena for utvikling, læring, omsorg og opplevelse. Dette gjøres i et motivasjonsseminar på Lysthuset i Salangen.

Åpent møte om Nord-Norsk geitehold i utvikling

Den 4. desember 2008 deltok geitbønder på et møte hvor representanter fra næringa, TINE, Bioforsk, NSG og Troms Landbruksfaglige senter  la fram en rekke interessante emner.Møtet var et samarbeid mellom Bioforsk Nord og Tine...

AVLØSER I KVÆNANGEN.

Landbruk Nord disponerer avløser i Kvænangen kommune. Se vår side om «BEREDSKAPSAVLØSER» i venstre marg.  Alle gårdbrukere i Kvænangen kan nå ta kontakt med Landbruk Nord ved sykdom eller andre akutte hendelser når avløser...

Bestill gjødslingsplan nå!

Det er en stund til at gjødsla skal spres, men planlegging av hva og hvor mye som skal brukes kan starte nå. Vi oppfordrer  om at dere tar kontakt med rådgiverne eller hovedkontoret på...

Ferre tap av sau og lam på beite i 2008

Vi må tilbake til 1993 for å finne tilsvarende lave tapstall. Men fortsatt er det områder med store tap. Jerv har trasisjonelt vært den største skadevolderen, men siste sesong var det imidlertid gaupa som hadde...

Sommerhjelp/gårdsarbeidere søkes.

Landbruk Nord søker flere vikarer for vår/sommer/høst 2009. Gjeleder flere stillinger i hele Nord – Norge.  Se under «ledig stilling» til venstere i margen eller hjemmesidene til NAV.

Lite tele i Troms

Et snølag på omkring 30 cm har gitt god isolasjon mot kaldværet som har vært til nå. Det er dermed jevnt over er det lite tele i Troms.