Landbruk Nord

Nyheter

 

Flyttet til nye kontorlokaler.

Hovedkontoret i Landbruk Nord har nå flyttet inn i «nye» lokaler, i samme bygg som før, der hvor NAV Balsfjord (Trygdekontoret) holdt til tidligere. NAV Balsfjord er flyttet til første etage, der hvor Posten...

Månedens potetsort fra Troms

Som kjent er det potetens år i år, og Norsk Genressurssenter presenterer hver måned en «ny» sort, månedens sort. I juli er det landsorten ’Rød Kvæfjord’ som får hedersomtale.

Heggspinnmøll på tur nordover

NISK (Norsk institutt for skog og landskap) beretter om at hegg også i år er angrepet av heggspinnmøll. I fjor var den nordligste registreringen av heggspinnmøll fra Efjord i Ballangen kommune i Nordland. Det...

Beredskapsordning – sykeavløsere.

Landbruk Nord er nå igang med beredskapsordning når det gjelder sykeavløsning.Se i venstre marg (Beredskapsavløser) på forsiden. Disse sidene blir oppdatert fortløpende etter hvert som ordningen trer i kraft i de forskjellige kommunene i...

Årets forsøksfelt anlagt

Den siste uka er det anlagt mange av årets forsøksfelt som Landbruk Nord skal ha denne sesongen. Feltene dekker kulturene gras, grønnfôr, potet, grønnsaker, korn og bær.

Flere ledige stillinger i Landbruk Nord

Landbruk Nord har flere ledige stillinger som lanbruksvikar (20 – 75% faste stillinger), samt avløsere i ringer. Se under ledige stillinger på våre sider.Ring gjerne tlf. 466 28 715 (Geir A. Larssen) for informasjon om...

Trenger jorda di kalk?

Kalking til grovfôr er viktig både mht avling og kvalitet. Mange jorder i Troms har en pH (mål på surhetsgrad) som tilsier at kalking er nødvendig.

Vellykket pløyedag i Dyrøy

Niende mai var det innstilling av plog og pløying på tapetet i Dyrøy. 10 gårdbrukere fikk demonstrert viktigheten av innstilling av plogen, og ikke minst hva en liten cm feil førte til.