Rådgiving

  • Gårdsbesøk i forbindelse med SMIL

  • Miljøplan

  • Dreneringsspørsmål

  • Overvintringsskader

  • Ugrasproblem etc.

  • Funksjonstesting av åkersprøyte

  • Skiftekart

  • Jordprøver

  • Gjødselplanlegging

  • Driftsplan

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon og/eller avtaler.