Gjødslingsplan – jord- og plantekultur

Tjenester vi utfører innen jord- og plantekultur:

  • Gjødslingsplanlegging

  • Jordprøver

  • Dreneringsspørsmål

  • Overvintringsskader

  • Ugrasproblem etc.

  • Funksjonstesting av åkersprøyte

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon og/eller avtaler.