Landbruk Nord

2015 er FNs internasjonale år for matjord.

Ifølge FN går matjord på størrelse med 30 fotballbaner tapt hvert eneste minutt. Dette utgjør 100 millioner dekar per år globalt.

For å markere betydningen av matjord i en verden der befolkningen øker raskt, har FN bestemt at 2015 er det internasjonale året for matjord.

Det er mange gode grunnar til å ta godt vare på matjorda vår. Bondelaget har satt opp en liste med ti gode grunner til jordvern. Du finner dem her: http://www.bondelaget.no/nyhetsarkiv/ti-gode-grunnar-til-jordvern-article79178-3805.html

Les mer om dette også på regjeringens nettside: https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/2015-er-det-internasjonale-aret-for-vern-av-matjord/id2357320/