Landbruk Nord

Nye resultater fra prognosehøstinger

Vi har fått resultatene av de nyeste prognosehøstingene.

Vi ser av tabellen at FEm-konsentrasjonen går ned, sakte men sikkert, både i Malangen, på Markenes og på Storslett. I Malangen var den kommet ned på 0,875 den 25. juni, og på Markenes lå den på 0,922. På Storslett er siste prøve tatt 21. juni, og vi ser at også her er FEm-konsentrasjonen gått ned, til 0,922. Prøven på Markenes er tatt på gammel eng med lite timotei, og vi ser selv om kvaliteten er god, er både tørrstoffavlinga og FEm-avlinga lav i forhold til Malangen og Storslett hvor prøvene et tatt på nyere eng med mye timotei.

Dato Sted Ts % kg  ts/daa FEm/kg ts FEm/daa AAT g/kg ts PBV g/kg ts
11.6. Malangen 1,002 90 43
11.6. Markenes 1,016 90 36
14.6. Storslett 20,37 327 0,985 322 89 45
19.6. Malangen 15,82 427 0,890 380 82 32
19.6. Markenes 17,78 160 0,975 156 88 52
21.6. Storslett 19,61 404 0,924 374 84 32
25.6. Malangen 17,79 445 0,875 389 81 15
25.6. Markenes 19,84 218 0,922 201 84 31

Antall gram AAT pr kg tørrstoff ligger på 84 og 81 på de siste prøvene på hvert sted, dette er  fremdeles noe høyt i forholde til det optimale, på rundt 75 g/kg ts. Antall g PBV/kg ts er også noe høyt på Storslett og på Markenes, men noe under det optimale i Malangen.

Vi har observert at de første er ute med slåmaskin og presse, det kan være smart om en vil ha kvalitet på graset.      Det blir tatt nye prøver i Malangen og på Markenes til helga om arealene ikke er høsta til da. Det sendes også inn en prøve fra Storslett, som er tatt mandag den 27.