Landbruk Nord

Agronomi i Nord

Agronomiprosjektet startet i oktorber 2011 og er et sammarbeidsprosjekt  mellom Bioforsk, Norsk Landbruksrådgiving og Tine.Målet er å heve jordkultur i Nord Norge og dermed legge til rette for  bedre avlinger og bærekraftig drift

Prosjektet har fått sine  egne sider Følg med