Landbruk Nord

Agronomikurs

I  høst er det gjennomført  to deler  av agronomiserien i Målselv og  Balsfjord. Miljøplan og  jordarbeiding  var  temaer på  disse samlingene.  Nå  begynner  vi  på en runde med  tre kursdager, som tar for seg mer om grovfòrdyrking. Dette skal være avsluttet i desember.

Formålet  med  kurset  er   å  sette fokus på god agronomi  som  kan gi  bedre økonomi  på de enkelte bruk.  Kurset  passer  for  alle  grovfôrprodusenter og vil  være  et møtested  for  både erfarne gårdbrukere  som  vil  friske opp sine kunnskaper og for de  som  er  «fersk i  faget».

Det  er  planlagt  3 samlinger i Balsfjord  og Målselv. Vi  begynner i uke  48.

Samling 1 :

Tema: Klima, jord, drenering, jordarbeiding, overvintring.

Samling 2:

Tema: Gjødsling  og  kalking  i  eng  og  beite. Høsting, konserveringsmetoder.

Samling 3 :

Tema:  Grovfôrkvalitet og  grovfôrøkonomi.

Enkelt servering.

Egenandel kr 250  pr  dag.

For  mer  informasjon og påmelding  Landbruk Nord / Natalia Nemytova  906 72 192/ 777 22 540. Snarest.

 

Vi begynner   tirsdag 29 november på Storsteinnes i møteromet  på Landbruk Nord kl 10:30