Agronomiutdanning for voksne

Agronomutdanning for voksne

Dersom økonomien kommer på plass vil Troms landbruksfaglige senter starte  agronomutdanning for voksne (VG II) høsten 2012. Ytterligere opplysninger finner du på denne linken:   http://fagsenter.no/2012/03/06/nytt-nettbasert-agronomkurs/