Landbruk Nord

Agronomiutdanning for voksne

Agronomutdanning for voksne

Dersom økonomien kommer på plass vil Troms landbruksfaglige senter starte  agronomutdanning for voksne (VG II) høsten 2012. Ytterligere opplysninger finner du på denne linken:   http://fagsenter.no/2012/03/06/nytt-nettbasert-agronomkurs/