Landbruk Nord

Allemengjøring av lønnsbestemmelser i jordbruks- og gartneriovernskomsten

Tarrifnemnda har den 16. november fattet enstemmig vedtak om allmenngjøring av minstelønnssatser i jordbruks- og gartnerioverenskomsten mellom LA og Fellesforbundet. 

Tariffnemndas vedtak innebærer allmenngjøring av dagens tabellsatser fra 77 kroner per time (yngre arbeidstakere) til kr 115,15 pr time (fast ansatt ufaglært). Dette følger av «Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene», som vil tre i kraft 1. januar 2010.
Les mer om dette på på sidene til LA ved å klikke HER