Landbruk Nord

Ansatt hedret med Medaljen for lang og tro tjeneste

Torsdag 5. desember 2019 ble Norges Vel Medaljen for lang og tro tjeneste overrakt til Oddvar Åmo i Salangen. Oddvar har jobbet i 37 år som avløser hos Landbruk Nord.

På Garsnes Brygger i Salangen var Oddvar sammen med sin samboer, bønder, ordfører og representanter fra arbeidsgiver Landbruk Nord sammen om å markere begivenheten.

Oddvar har gjort en stor arbeidsinnsats hos mange bønder i sitt arbeidsområde som i hovedtrekk er Salangen, Bardu og Dyrøy siden 1982.

Oddvar Åmo arbeider fortsatt fast som avløser hos fire gårdbrukere i Salangen kommune og Bardu kommune.

Daglig leder hos Landbruk Nord, Unni Furumo overrakte medaljen og berømmet Oddvar for en formidabel innsats i jobben som Oddvar skal være stolt av.

Ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo berømmet avløserens viktige rolle på gårdene.

Stein Inge Prestbakk leder i Øvervatn avløserring berømmet Oddvar som bl.a gjør det mulig for bøndene å ta fri, samt være sikret ved å ha en kjent avløser på gården om bonden selv er syk eller av andre grunner ikke kan gjøre jobben selv.

Håper vi beholder deg, Oddvar i enda flere år. Takker også bøndene i ringen som har vært noen fantastiske arbeidsledere.

Lykke til videre!