Landbruk Nord

Ansettelse av utenlandsk arbeidskraft

Ved ansettelse av utenlandsk arbeidskraft fra EØS området, må arbeidstakeren selv sørge for å ha pass og de nødvendige papirene i orden, samt registrere seg hos Politiet eller på nettsiden til UDI. Øvrige borgere som er hjemmehørende utenfor EØS (eksempelvis Russland), må  søke som før. Husk det kan ta tid med å få svar på søknaden når det gjelder borgere/arbeidstakere utenfor EØS.
ALLE som skal arbeide i Norge MÅ registrere seg og ha en gyldig arbeidskontrakt/avtale som er iht. Norsk lov.

Nedenfor lister vi opp litt av prosedyren for ansettelser av utelandsk arbeidskraft. Gå gjerne inn på sidene til UDI for flere opplysninger. Se linker nederst på denne siden

  • Det må foreligge en skriftlig arbeidsavtale.
  • Regristrering MÅ utføres etter tre månder eller før eldre oppholdstillatelse går ut. Dette gjør arbeidstakeren selv hos Politiet eller på nett.
  • ID nummeret er en forutsetning for å få skattekort og for å kunne opprette en konto i en norsk bank, der lønna kan settes inn. Er vedkommende fra EØS – landene, kan ID og skattekort bestilles hos Skatt Nord ved å fremvise gyldig arbeidskontrakt og pass (Int. ID kort) samt levere inn «Begjæring om skattekort». Kontakt Skatt Nord.  
  • Vi setter normalt ikke lønn inn på en utenlandsk konto!
  • Alle opplysningene om ID nummer, kontonummer, arbeidskontrakt mv. må Landbruk Nord ha i hende før lønna kan utbetales.
  • Vi gjør også oppmerksom på at det er gunstig også for utenlandske arbeidstakere å få lønn hver mnd. Når en lønner kun en gang ved slutten av oppholdet i Norge, får arbeidstakeren et mye større skattetrekk enn om han/hun får månedslønn.
  • Nyttige linker med oppdateringer og svar på det meste når det gjelder ansettelser av utenlandsk arbeidskraft er: http://www.sua.no/ eller UDI