Landbruk Nord

Antall søknader om produksjonstilskudd – august 2014

Det er en nedgang på antall søknader om produksjonstilskudd ved søknadsomgangen i august 2014.

Les mer her: SLF