Landbruk Nord

Åpen fjøs hos Elisabeth Rognset, Malangseidet

Fredag 18 februar kl 10.00 er alle hjertelig velkommen til Åpen Fjøs hos Torbjørn og Elisabet Rognseth på Malangeidet. Tema for dagen er foring av sau og hus for sau. Nortura og Landbruk Nord vil være representert.

Det vil utover våren bli arangert flere spennende fjøsmøter for sau. Neste møte er planlagt til 8.mars på kveldstid hos Karl Ragnar Engstad på Slettmo  med gulv for sau som tema.