Landbruk Nord

Åpen forbindelse mellom gjødselkjeller og husdyrrom i nye storfefjøs er nå tillatt

Kravet om tett forbindelse mellom husdyrrom og gjødselkjeller ble oppheva 24.05.17. Samtidlig innføres det en ny bestemmelse som lyder: Dyreholderen skal ha og følge en skriftlig rutine som beskriver hvordan dyra sikres mot skadelige gasser fra blautgjødsel i gjødselkjelleren når gjødsla blir rørt om eller pumpa ut.
Les mer: