Landbruk Nord

Åpent informasjonsmøte om fornybar energi

Troms Bondelag inviterer til informasjonsmøte om Fornybar energi på Skogbrukets hus på Bardufoss 03.12.12 kl 11.15 – 15.30

Program:

  • Innledning om Bondelaget sitt arbeid med fornybar energi.
  • Utfordringer og inntektsmuligheter ved Svein Guldal, Norges Bondelag
  • Representant fra Skogselskapet vil gi tips og råd om bondevarme fra flis, ved og halm.
  • Rådgivning og finansiell bistand v Norsk Landbruksrådgivning/Landbruk Nord og Innovasjon Norge.

Enkel servering.