Landbruk Nord

Åpent møte om Nord-Norsk geitehold i utvikling

Den 4. desember 2008 deltok geitbønder på et møte hvor representanter fra næringa, TINE, Bioforsk, NSG og Troms Landbruksfaglige senter  la fram en rekke interessante emner.Møtet var et samarbeid mellom Bioforsk Nord og Tine Meieriet Nord, og foregikk på Vollan Gjestestue i Nordkjosbotn .

Landbruk Nord var med på møtet, og fikk høre gode foredrag. Her kommer helt kort noe av det vi fikk høre:
Kvaliteten på geitmelka i Nord-Norge blir bedre. Grovfôret blir bedre og geitmelka i Troms og Finnmark har lavt innhold av frie fettsyrer. Innholdet av tørrstoffet i melka har gått opp.
Når det gjelder markedet, er det er en balansegang mellom råstofftilgang og produksjon/salg, men man lykkes bedre med godt råstoff til krevende produksjoner. Tine ønsker forsøk  med produksjon av ekte brun geitost på Storsteinnes, og å hva med å lage rømme og is av geitmelk! Tine ønsker god og stabil kvalitet på geitmelka, som igjen er et resultat av god dyrehelse, riktig fôring og godt avlsarbeid!
NSG-representanten snakket om at geita skal ha melk med god og særegen geitsmak, god  dyrehelse og at geita skal utnytte de naturgitte ressursene. Norge er gode på husdyravl!
Geita har utvilsomt mange muligheter, og det er forskningssamarbeid mellom UMB på Ås og Bioforsk Holt i Tromsø. Beiteproblematikken ble også nevnt. Kjekjøtt har stor interesse, og geita er et internasjonalt dyr.
Det jobbes for tida med å få til et fagsenter for geit på Gibostad på Senja. Dette skal ha som hovedmål å få økt  kompetansen når det gjelder geit, og vil være til stor nytte for geitbønder og andre som er interesserte i geita!


Dersom noen er interessert i å høre mer om hva som forgikk på møtet, så ta kontakt med Landbruk Nord ved Ellen Reiersen.