Landbruk Nord

Rekruttering

Arbeidskraft – avløsning

Bruk Landbruk Nord når du søker etter arbeidshjelp, og når du skal lønne dine ansatte! Da kan du være trygg på at alle formalitetene rundt ansettelsesforholdet er i orden! Dette gjelder forsikringer, arbeidsgiveransvar, sykelønn mv.
På denne siden finner du informasjon om rekruttering av norsk og utenlandsk arbeidskraft og praktikantordninger. For bedrifter som vil bruke oss enten til rekruttering eller vikarleie, kan vi komme med skriftlig tilbud. Ta kontakt.