Landbruk Nord

Årets avløser 2019 i Troms

Gratulerer, Einar Georg Woldstad med tittelen:  årets avløser 2019 i Troms. 

Einar Georg er fast ansatt som beredskapsøvelser og avløser i Landbruk Nord med Nordreisa som sitt arbeidsområde.

Einar Georg har i tillegg ansvar for funksjonstesting av åkersprøyter.