Landbruk Nord

Årets beitelag 2014

Fylkesmannen i Troms vil i samarbeid med prosjektet «Beitebruk i utmark» for andre gang dele ut pris for «Årets beitelag». Formålet med prisen er å synliggjøre beitelagene og bruken av utmarksressursene i Troms fylke.

For info om prisen:  http://www.fylkesmannen.no/M/tr/