Landbruk Nord

Årets forsøksfelt anlagt

Den siste uka er det anlagt mange av årets forsøksfelt som Landbruk Nord skal ha denne sesongen. Feltene dekker kulturene gras, grønnfôr, potet, grønnsaker, korn og bær.

Feltene er anlagt fra Nordreisa i nord til Lavangen i sør. I tillegg til 7 grasfelt, 2 kornfelt, 5 grønnsaksfelt, 14 potetfelt og 6 bærfelt kommer avlingsregistreringer og prognosehøstinger i løpet av sesongen. Det er lagt ut både konvensjonelle og økologiske felt.

Bilder fra anlegg av demofelt med ulike grønnsaker hos Olav Ryvoll, Stonglandet. Feltet er et samarbeid mellom Landbruk Nord og Tranøy kommune v/Reidun Aspmo (som har tatt alle disse bildene).


 Reidun med småplanter, oppal av Fagerlidal Gartneri, Bardufoss.

 Ulrike i plantinga

 Feltet er ferdig, alt er «godt gjemt» under duk, slik at kålmakk og gulrotflue ikke skal ødelegge avlinga. I tillegg virker duken klimaforbedrende – spesielt i gulrot er den effekten ønskelig pga kort vekstsesong.


Er du interessert i å vite mer kan du ta kontakt med fagansvarlig:

Gunnlaug Røthe (korn, gras, grønnfôr)
Kristin Sørensen (potet)
Ragnvald Tollefsen (prognosehøsting, bær)
Ulrike Naumann (grønnsaker)

Det vil bli avholdt markdager i forbindelse med flere av feltene. Dato og program vil bli lagt ut på hjemmesida etterhvert, så følg med!

Trenger du råd innen grovfôr-, potet-, bær- eller grønnsaksdyrking? Landbruk Nord tilbyr råd! Se på vårt tilbud her.