Landbruk Nord

Klauvskjæring: Viktig informasjon fra helsetjenesten for storfe

Vårsesongen for klauvskjæring 2020 er i gang. Ta kontakt med Martin (Tlf: 480 30 210) ved behov for skjæring.

I samråd med deg som bonde og klauvskjærer vurderes skjæring fra gård til gård. Når skjæring skal utføres er det viktig å ta disse forhåndsreglene:

  • Gi beskjed til klauvskjærer dersom du som bonde har symptomer/karantene/er i isolasjon – da må besøket utsettes
  • Klauvskjærer skal ikke stille på gården uten at det er ønsket fra deg som produsent
  • Klauvskjærer drar ikke på skjæring ved symptomer på smitte
  • Be noen andre stille opp dersom du som bonde er i risikogruppe (altså spesielt mottakelig for sykdom og alvorlige konsekvenser av denne)
  • Sørg for å ha såpe/antibac tilgjengelig
  • Hold så god avstand som mulig

På generelt grunnlag anbefales det – som alltid – å sikre god håndhygiene. Det gjelder både eiere, røktere og andre som har kontakt med matproduserende dyr.

Informasjon fra Helsetjenesten for storfe og Norsk Klauvskjærerlag ang. klauvskjæring:

Vi er alle bedt om å minimere kontakt med andre personer, både privat og gjennom arbeidet vårt. Klauvskjærer har ofte en til en kontakt.
Klauvskjæring ute på gården er stort sett planlagte besøk som det ikke er kritisk om utsettes noe. Utsettelser i lengre tid kan få dyrevelferdsmessige konsekvenser og også påvirke produksjonen. Klauvskjærer vil i mange besetninger også på disse planlagte besøkene få halte kyr med ulike klauvsykdommer i boksen, selv om den største effekten av rutinemessig klauvskjæring er forebygging. Klauvskjærere blir dessuten, i likhet med veterinærer, kalt ut til akutt halte kyr.

Å utsette rutinemessig klauvskjæring noen uker behøver ikke være kritisk, verken for dyrevelferd eller produksjon. Men våren er fra før av en svært travel tid for klauvskjærere og kalenderen er for mange full. Det vil være svært utfordrende for mange klauvskjærere å ta igjen besetninger som ikke får sin avtalte klauvskjæring nå.

Mattilsynet sier også at for klauvskjærere kan en del besøk utsettes, men at man må unngå at dette går på bekostning av dyrevelferden, og evt produksjonen.

For mer informasjon og spørsmål og svar om koronavirus hos dyr se nettsaker hos Veterinærinstituttet og Mattilsynet: