Landbruk Nord

Årsmelding 2017 – har du fått ny adresse?

Vi har fått mange årsmeldinger i retur fra Posten – med beskjed om utilstrekkelig adresse.

Hvis du ikke har fått årsmeldingen – kan du lese den her:  2017

Vi vil gjerne få oppdatere våre registre -send oss en e-post med rett postadresse!

Årsmøtet er fredag 20. april 2018 klokka 11:00 på Vollan Gjestestue!