Landbruk Nord

Årsmelding 2019

I år vil årsmeldingen for 2019 kun sendes til medlemmene elektronisk.

På grunn av den spesielle koronasituasjonen vil det ikke være mulig å gjennomføre årsmøtet som planlagt, og vil derfor bli utsatt inntil videre.

Vi kommer tilbake med mer info ang. dette.

Om du ikke har fått årsmelding 2019 på e-post, ta kontakt med kontoret :77722504