Landbruk Nord

Årsmelding og årsmøte for 2017

Årsmøtet for 2017 blir avholdt fredag 20.4.2018 kl. 11:00 på Vollan Gjestestue.

Det blir sendt ut innkalling og årsmelding pr post – til deg som er medlem .

Velkommen!