Landbruk Nord

Årsmøte 2020 holdes elektronisk fredag 16.4.2021 kl. 1030

Årsmelding 2020, innkalling og saksliste sendes kun elektronisk til medlemmene. På grunn av nasjonale restriksjoner og stor spredning av viruset er det ikke mulig å gjennomføre årsmøtet på annen måte.

Når det gjelder avstemminger og vedtak som skal gjøres, kommer en ny epost med skjema, denne sendes ut onsdag 14.4.21 – FRIST FOR AVSTEMMING ER FREDAG 16.4.2021 KL. 1200 

Om du ikke har fått årsmelding 2020 på e-post, ta kontakt med kontoret: telefon 77722540.

Du finner årsmeldingen på vår hjemmeside, under fanen «for medlemmer» her bruker du passord for å logge deg inn:  https://www.landbruknord.no/for-medlemmer/

Passord får du ved å ta kontakt med kontoret på tlf 77722540