Landbruk Nord

Årsmøte 2021 holdes elektronisk fredag 22.4.2022 kl. 1030

Årsmelding 2021, innkalling og saksliste er sendt elektronisk til medlemmene.Når det gjelder avstemminger og vedtak som skal gjøres, kommer en ny epost med skjema, denne sendes ut onsdag 20.4.22 – FRIST FOR AVSTEMMING ER FREDAG 22.4.2022 KL. 1200 

Om du ikke har fått årsmelding 2021 på e-post, ta kontakt med kontoret: telefon 77722540.

Du finner årsmeldingen på vår hjemmeside, under fanen «om oss, for medlemmer og årsmelding» her bruker du passord for å logge deg inn:  https://www.landbruknord.no/for-medlemmer/

Passord får du ved å ta kontakt med kontoret på tlf 77722540