Landbruk Nord

Årsmøte 2022 holdes elektronisk

Årsmøte holdes elektronisk torsdag 20.4.23 kl. 1030.

Årsmelding, innkalling og saksliste sendes medlemmene i løpet av uke 13