Landbruk Nord

Årsmøte i Landbruk Nord 24.4.2019

Årsmøte onsdag 24.4.2019  kl. 1100 på  Storsteinnes, møterommet til Landbruk Nord.

Innkomne saker må være levert styret innen 31.3.2019.