Landbruk Nord

Årsmøte i Landbruk Nord på Vollan Gjestestue 25.april 2012 kl. 1100

Husk årsmøte på Vollan Gjestestue. På grunn av ombyggingen der, kommer vi til å ha årsmøtet i andre lokaler. Disse er på Kuben forretningssenter vis a vis Vollan Gjestestue.

Vollan Gjestestue ligger på Nordkjosbotn i Balsfjord kommune.

Velkommen til møte!