Landbruk Nord

Årsmøte Landbruk Nord

Vi minner om årsmøte i Landbruk Nord fredag 25.4.2014

Årsmøtet er på Vollan Gjestestue klokka 11:00.

 Vel møtt.!