Landbruk Nord

Årsmøtet avvikles elektronisk onsdag 6.5.2020 innen kl. 1200

Alle medlemmer har fått e-post og sms med informasjon om rutiner for å stemme. Avstemmingen forgår i eget skjema.

Valgkomiteens forslag til innstilling finner du ved å klikke på grå boks ved siden av stemmeskjema i e-posten du har fått.

Alle stemmene blir mottatt anonymt.