Landbruk Nord

Årsoppgave for avløsertilskuddet 2016

Årsoppgavene for hva som er benyttet av avløsertilskudd 2016 er sendt på e-post i dag. For de som ikke har e-post så blir det sendt på den gamle måten i dag.

Har du endret e-post adresse eller telefon, gi oss beskjed  – informasjonsflyten går raskere og mer effektivt når vi er oppdatert.

Hvis du ikke mottar noe – ta kontakt! Det kan være feil i e-post adressen.