Landbruk Nord

At du kalker – like viktig som gjødslinga

Kalk er et rimelig driftsmiddel som gir langsiktig avkastning. Mangel på kalk gir en gradvis forsuring av jorda som etter hvert fører til at avlinga går ned. Forskninga viser at valget ikke står mellom gjødsel og kalk, men at disse utfyller hverandre slik at vi får maksimal utnyttelse av næringsstoffer og god driftsøkonomi.

Mange får i disse tider gjødslingsplan for 2009, og noen får vite at en del jorder trenger kalk. I den forbindelse kan det være greit med noen ord om de positive virkningene riktig  pH har for avlinga.
Ulike vekster har ulike krav til pH i jorda, og for mineraljord har vi følgende optimalområder:
Bygg: pH 6,0 til 6,5
Timotei og engsvingel: pH 5,8-6,0
Poteter: pH 5,5-6,0
For moldrik jord ligger optimalområdet på 0,5 enheter lavere.
Nok vann i tillegg til høvelig pH er med på å øke avlinga. Hvis jorda er for sur, risikerer vi direkte forgiftning av plantene med aluminium og til dels jern og mangan. Samtidig går tilgjengeligheten av for eksempel fosfor og andre viktige mineraler ned.  Det vil si at tilført gjødsel utnyttes dårligere!
Vi kan ellers skille mellom grunnkalking, som skal bringe oss opp på ønsket pH-nivå (ofte i åpen åker), og vedlikeholdskalking, som skal gjøre at ønsket pH opprettholdes, som regel hvert 3.-5. år. Mengdene vil variere med hvor sur jorda er, jordart, om vi bruker husdyrgjødsel og hvor mye fullgjødsel vi bruker. Spør gjerne våre rådgivere om hva som passer hos deg.
Det er enda noen uker igjen til våronna starter, men planlegging kan jo starte allerede nå!
Kilde: ”Håndbok i plantekultur 2009” (Norgesfôr).