Landbruk Nord

August-lønn

Har du hatt høya-hjelp?
Skal det utbetales lønn for jobben i august?
Klikk deg videre for mer info.

Hvis dine hjelpe-mannskaper skal ha lønn i august må du/dere huske at fristen for å levere timelister er: 5.8.2014.

Hvis det er nye lønnstakere så må dere huske å gi oss disse opplysninger:

– fødsels- og personnummer

– kontonummer.

Dere kan skrive det på timelistene.

Hvis vedkommende har frikort må han/hun huske å søke om frikort elektronisk på skatteetaten.no. Har han/hun flere arbeidsgivere må det også gjøres ei fordeling av frikortet – også elektronisk.

Når frikortet er ordnet vil vi få opplysningene fra Skatteetaten.

Ta kontakt hvis dere har spørsmål.