Author: admin

Fagmøter mineralinnhold i gras.

Vi arrangerer fagmøter med tema: mineraler og resultater fra feltforsøk i gras med ulike mineralgjødseltyper i kombinasjon med husdyrgjødsel. Les mer.

Fjøsmøter på sau

Nortura arrangerer flere fjøsmøter på sau. Tema på måtene er er foring av sau, men også hus for sau vil bli diskutert. Landbruk nord vil være representert på noen av møtene.

Ledig avløser i Lenvikområdet

Avløser ledig til oppdrag i Lenvikområdet. Kan også ta oppdrag i andre deler av Troms, men er da avhengig av overnattingsmuligheter. Er du intressert, ta kontakt med Landbruk Nord.

Interessert i økologisk landbruk?

Er du interessert i økologisk landbruk? Da kan du få hjelp av Landbruk Nord til å få en uforpliktende vurdering av muligheter og ressurser på ditt eget gårdsbruk.