Landbruk Nord

admin

Utlønning og A-ordning

Det er viktig å sende inn timer på avløser etter hvert som vedkommende har vært i arbeid. Dette er for at det skal bli korrekt meldt inn til de rette instansar til enhver tid. I

LES MER »

Næringsutvikling på gården (NUG)

Hva tenker du om gården i framtiden? Er det grunnlag for å gjøre ting litt bedre eller på andre måter? Gir gården den avkasting den bør, slik at gården bidrar positivt inn i familieøkonomien?

LES MER »

Statens tilbod fører til mindre avløysing

I staten sitt tilbod ved jordbruksoppgjeret vert det ikkje tilbydd noko auke i tilskotta i velferdsordningane. Auka kostnader vert ikkje kompensert, noko som føre til dyrare ordningar og mindre avløysing for tilskottet.

LES MER »

Statens tilbud til landbruket

I statens sitt tilbud har de ikke tilbudt friske midler til velferdsordningene, men det blir foreslått at satsene blir videreført som i dag. I tillegg legg tilbudet opp til at forhandlingene skal samkjøre søknads- og

LES MER »

Trur avløysargrep rammar dyr og bønder

Fleire forslag frå regjeringa til endringar av avløysarordninga vekkjer sterke reaksjonar i landbruket. Norske Landbrukstenester (NLT), som gjennom avløysarlag i heile landet har over 30.000 tilsette og sysselset 5500 årsverk, åtvarar sterkt mot svekking av velferdsordningane til bøndene.

LES MER »

Jegerprøvekurs

Norges Jegerforbund arrangerer jegerprøvekurs i samarbeid med SNS Balsfjord. I tiden 1. – 14. september 2014 arrangeres jegerprøvekurs i Tromsø¸.

LES MER »

Fagdag potet i Bardu

Fagdag potet Mandag den 18. august kl. 11.00.Hold av datoen den 18. august. Da blir det fagdag/markvandring i potetåkeren til Bjørnar Gundersen. Han bor i Altevannsveien i Bardu.

LES MER »

August-lønn

Har du hatt høya-hjelp?Skal det utbetales lønn for jobben i august?Klikk deg videre for mer info.

LES MER »