Author: admin

Markdag vårbeite

Prosjekt «Beitebruk i utmark» inviterer til markdager 3 steder i fylket. Påmeldingsfrist er 3. juni!

Jordbruksoppgjøret 2014

Jordbrukets forhandlingsutvalg la fram sine krav til årets jordbruksoppgjør i april. Staten kom med sitt tilbud til landbruket, tirsdag 6. mai.